We zijn er weer!

(See English text below)
Na een welverdiende vakantie is Lopend Buurtje met deel 2 gestart. Met een straatactie bij het wereldberoemde basketbalveld! Basketballers vanuit heel Nederland, en daarbuiten, ontmoeten elkaar daar. Zo hoorde Lopend Buurtje dat er een hele community is met basketballers die elkaar helpen en vriendschappen voor het leven sluiten. Daar houden we van!

Ook in deel 2 staat de ontmoeting en het leuker en mooier maken van de wijk weer centraal. Ook helpen? Sluit je aan bij de BuurtKampioenen. Kennismaken? Kijk in onze agenda.

Bij het basketbalveld leerden we dat BZHW een geweldige wijk is om in te wonen, dat er ook hier ratten zijn, dat mensen uit de woontorens graag willen meehelpen met het onderhouden en mooi maken van de tuinen in de wijk en dat er behoefte is aan speelplekken en activiteiten voor kinderen. Alle wensen vonden weer hun plek in het groeikunstwerk.

We’re back!

After a welldeserved holiday Lopend Buurtje is back with part 2. We did a streetcampaign at the worldfamous basketballground! Basketballplayers from all over Holland, and also far outside, meet there. Lopend Buurtje heard there is a big community of basketballplayers who help each other and form livelong friendships. That’s the way we like it!

In Part 2 we will also be meeting eachother and making the neighborhood nicer and more beautiful. Do you want to help? Join the NeigborhoodChampions (BuurtKampioenen)! Check our agenda and activities.

At the basketballcourt we found out BZHW is a fabulous neighborhood to live in, that there are rats here too, that people from the residential towers really want to help maintaining the gardens and make them more beautiful and that there is a need for playgrounds and activities for kids. All wishes are incorporated in the growing work of art.