De Lopend Buurtje Prijs

(See English text below)
Vol overtuiging hebben de aanwezige buurtbewoners tijdens de afsluitende onthulling van het lopend Buurtje project gestemd op een waterpunt in de buurttuin aan de Hendrik Hamelstraat. Een waterpunt ontbreekt daar nu en moet er water gehaald worden in jerrycans bij het Haagse Hopje elders in de wijk.

Met de komst van een waterpunt zullen de plantjes beter en mooier groeien en het onderlinge plezier van het onderhoud vergroot worden. ZanZan beheert de tuin (zie onze eerdere blog) en hij kan nog wel wat hulp gebruiken. Geïnteresseerd, kom ook helpen en word ook een BuurtKampioen!

Lopend Buurtje Prize

During the final unveiling of the Lopend Buurtje project, the local residents present voted full of conviction for a water point in the neighborhood garden on Hendrik Hamelstraat. A water point is missing there and water has to be fetched in jerry cans at the Haagse Hopje elsewhere in the district.

With the arrival of a water point, the plants will grow better and more beautifully and the mutual enjoyment of maintenance will be increased. ZanZan manages the garden (see our previous blog) and he could use some help. Interested, come help and become a BuurtKampioen (Neighborhood Champion) too!