Wat wij belangrijk vinden…

Interactie

Onze doelstelling is interactie te creëren tussen groepen mensen. Uit ervaring weten we dat kunst hiervoor een prima middel is. Door interactie bevorder je wederzijds begrip en uiteindelijk verbondenheid. Ook de wetenschap bevestigt dit keer op keer.

Met name interactie tussen groepen die normaal niet veel contact met elkaar hebben, vinden wij belangrijk. Tussen mensen uit verschillende lagen van de bevolking, tussen mensen van verschillende leeftijdsgroepen, tussen mensen die geografisch op afstand zitten. Omdat contact met een andere groep verrassend kan zijn.  Je kunt altijd van elkaar leren. Of elkaar op een nieuwe manier leren kennen.

In onze projecten ontstaan ook vaak ‘nieuwe’ gesprekken tussen groepen die wel veel contact met elkaar hebben. Bijvoorbeeld tussen collega’s of tussen ouders en hun kind. Een ouder reageerde tijdens een van onze projecten: “Ik heb nog nooit zo’n gesprek gehad met mijn kind, wat leuk!’”

Verbinden

Verbinding is voor ons een magisch woord. Als je je verbonden voelt met een ander, heb je meer begrip, kun je beter samenwerken en je eigen wereld verbreden.

Behalve de eigen opa en oma zien en spreken schoolkinderen niet veel ouderen. Dat geldt voor ouderen ook: zij hebben hun eigen familie en vrienden en komen niet vaak met kinderen buiten deze kring in contact.

Door hen samen aan een kunstwerk te laten werken, ontstaan gesprekken over alledaagse onderwerpen, bijvoorbeeld hoe het tegenwoordig op scholen gaat en hoe het vroeger ging. Dit soort gesprekken hebben ouderen en jongeren nauwelijks met hun eigen leeftijdsgenoten. Zo leren ze van en over elkaar.

Kunst

Omdat wij beiden een kunstachtergrond hebben, was het voor ons een logische stap om kunst te gebruiken als middel om interactie te stimuleren. Dat bleek heel goed te werken. Het is iets dat zich goed leent om samen dingen te doen en te delen. Kunst is geen wedstrijd. Niets is goed of fout, alles kan en heeft zijn eigen unieke schoonheid.

Wat is kunst?
Wat komt er in mij op als ik naar dit kunstwerk kijk?
Hoe komt het dat dit werk mij irriteert/ fascineert?

Bovendien kun je zelf ook kunst maken. Het is de kracht van doen. Daarom kan iedereen deelnemen en bijdragen aan onze projecten. Tijdens het opzetten van het gezamenlijke kunstwerk, wordt het groepsgevoel langzaam groter dan het ik-gevoel. Zo ontstaat er gaandeweg meer verbinding en contact.

Lokaal werken

We werken graag lokaal. Dat wil zeggen dat we een project binnen één wijk uitvoeren. Dat is met name voor ouderen vertrouwd. Zij zijn vaak gehecht aan hun eigen omgeving.

Binnen die wijk zoeken we contact met verschillende instellingen: scholen, verzorgingshuizen, het stadsdeelkantoor, de wijkkrant, sponsoren etc. En natuurlijk met de mensen binnen die wijk: de ouderen, de jongeren, vrijwilligers, ambassadeurs die anderen vertellen over ons project, enz.

We hopen dat al deze partijen ook na het project elkaar blijven opzoeken en helpen. Als je elkaar eenmaal kent, dan is het makkelijker om ook voor andere zaken contact met elkaar op te nemen. En je woont toch bij elkaar in de buurt!

Dat we lokaal functioneren, wil niet zeggen dat we ons beperken tot alleen die wijk. Wij zijn in Den Haag gevestigd en werken vooral in Haagse wijken, maar we willen onze projecten graag verder uitbreiden op  regionaal en landelijk niveau. En wie weet zelfs nog over de grenzen, want er zijn nog genoeg groepen die meer verbinding kunnen gebruiken!