Ons verhaal

KunstVerbind is een initiatief van Walter Stamkart en Michel van Achterberg. Twee vrienden met elk hun eigen expertise en een gedeeld enthousiasme.

Ontstaan van het idee

We wilden al langer samen eens een gezamenlijk project doen. Walter vanuit zijn kunde als trainer-coach en Michel vanuit zijn kunstenaarschap. Na een aantal gesprekken, kwamen we al snel uit op een kunstproject met ouderen en jongeren.

Wij waren gelijk enthousiast over het idee om voor deze twee groepen iets te bedenken. Voor Walter zijn verbinden en mensen belangrijke thema’s en heeft kunst zijn interesse. Michel (kunstenaarsnaam Zagara) had een dergelijk project al eens gedaan in 2008 in opdracht van het Rode Kruis en KPMG.

De eerste stapjes…

Het samen denken over de vorm en inhoud van ons project bleek zeer vruchtbaar. Al snel kwamen we tot het kunstproject ‘Samen Vinden’. De naam De Kunstschool kwam in ons op en leek ons toen prima. Onder die naam zijn we van start gegaan.

Wij werkten vanuit ons atelier in Benoordenhout in Den Haag, met naast ons Woonzorgcentrum Oostduin. Het was dus logisch dat we eerst bij onze buren gingen polsen of zij behoefte hadden aan een dergelijk project. “Ja!”, was het volmondige antwoord. Dat gaf ons moed!

In het voorjaar van 2015 hebben wij ons project ingediend bij Fonds 1818 voor de Lenteprijs en subsidie gekregen. Daarmee konden we het project ook echt als een pilot van start laten gaan.

De eerste hobbels…

Toen kwam de eerste hobbel: onze doelgroepen moesten nog bij elkaar gevonden worden. De groep ouderen die aan een dergelijk project kunnen deelnemen vanuit het verzorgingshuis bleek namelijk niet heel groot. Veel van hen zijn geestelijk niet meer goed genoeg om actief deel te nemen. We moesten dus ook nog ouderen uit de wijk erbij zien te krijgen. Lastig, want wie zijn dat, waar wonen ze en hoe bereik je ze? Dit was even moeilijk maar het was wel al snel duidelijk dat er behoefte aan bestond. De ouderen uit de wijk wilden graag aan dergelijke projecten deelnemen.

De kinderen hadden we sneller gevonden. Toen wij bij de basisschool De Archipelschool aanklopten, bleken ook zij direct enthousiast.

Als je visie waarheid wordt…

Op die manier voegden we vanuit ons hart en onze passie ongemerkt meerdere behoeftes van verschillende groepen samen: het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen, sociale ontwikkeling bij jongeren, culturele ontwikkeling, buurtparticipatie. Kortom, het verbinden van verschillende mensen en organisaties in de wijk, door te doen in plaats van te praten. . .

Nadat we vijf projecten hadden uitgevoerd, hebben wij in 2017 onze samenwerking officiëler gemaakt en een stichting opgericht. Dat geeft ons ruimte om dit werk verder uit te breiden omdat we in grote mate afhankelijk zijn van subsidies en fondsen. Inmiddels bleek ons werk niet alleen voor ouderen en jongeren op te gaan, maar ook voor andere groepen. De verbinding tussen groepen tot stand brengen, is wat wij voor ogen hebben. Daarom hebben we de naam van de stichting omgedoopt tot KunstVerbind.

Inmiddels hebben we een aantal projecten succesvol uitgevoerd en wij worden steeds enthousiaster over hoe kunst mensen samenbrengt. Wil je meer weten over deze visie? Dan kun je hier meer lezen.

Wil je zelf graag groepen samenbrengen of werken aan samenwerking, maar weet je niet hoe? Neem dan gerust contact met ons op om er eens over te brainstormen.