• Bestuur

KunstVerbind heeft drie ervaren bestuursleden die de stichting ondersteunen in het realiseren van haar doelstellingen. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Voorzitter – Peter van Lochem
Fellow Meijers Instituut UL, senior onderzoeker Crisislab
en medewerker (auteur) Regelmaat

Penningmeester – Richard Grotendorst
Vice President, Group Taxes bij Amer Sports Corporation

Secretaris – Ton Goemans
Former Shell Chemicals