English

Beste bewoner van Bezuidenhout West,

Dit jaar gaat u iets opmerkelijks zien in uw wijk:
30 geselecteerde BZHW portieken worden unieke kunstwerken!

Wij van Stichting KunstVerbind kijken er naar uit om dit samen met u te
doen. En niet alleen dat: ook helpen wij u graag om deze bijzondere wijk
nog mooier en actiever te maken. En dat uiteraard met gezellige en
feestelijke activiteiten waar u uw buren beter leert kennen!

Doet u ook mee? Houd uw voordeur, uw portiek, uw straat en
uw wijkcentrum goed in de gaten!

Vragen of meedoen? Neem contact op!