Raad van Aanbeveling

Dick de Haan, Zorggroepmanager Santiz Ziekenhuizen en oud-voorzitter
“KunstVerbind is een geweldig initiatief om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen door middel van kunst. Door met elkaar kunst te maken en kunst te beleven leren generaties van elkaar over wie zij zijn en daardoor ontstaat wederzijds begrip, respect en nieuwsgierigheid. Iets waaraan heden ten dage veel behoefte is in onze samenleving.

Kunst moet. Zij kan mensen prikkelen, niet alleen als leuk en leerzaam tijdverdrijf, maar ook existentieel. Dat klinkt hoogdravend, maar in tijden waar kunst niet zelden wordt weggezet als “linkse hobby” is het juist noodzakelijk het belang van kunst uit te leggen en te onderstrepen. Walter en Michel doen dat met een aanstekelijke bevlogenheid. Als kleinzoon van een kunstenaar is mij kunst met de paplepel ingegoten. Maar ik weet daardoor ook dat kunst niet altijd zo vanzelfsprekend is als zij zou moeten zijn. Daarom is KunstVerbind belangrijk.

Ik hoop van harte dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, meedoen aan de programma’s van KunstVerbind om zich door kunst te laten binden en boeien.”

Ed van Gelderen
Adviseur Mobiliteit POSG, Den Bosch
ꞌHet is belangrijk om verschillende generaties en groepen mensen met elkaar in contact te brengen. Daarmee voorkomen we dat we als mensen losraken van elkaar. KunstVerbind heeft als passie mensen dichter bij elkaar te brengen en zo begrip en waardering te bevorderen. Zowel Walter als Michel hebben samen een enorme brok ervaring en kennis van zaken op het gebied van training/coaching en kunst. Ik ben ervan overtuigd dat zij met hun initiatieven, verschillende generaties dichter bij elkaar brengen.ꞌ

Monique van Hees
Eigenaar Momade Training & Experience, Zoetermeer
ꞌCijfers over eenzaamheid onder ouderen geven aan dat 1 op de 6 zich eenzaam voelt. Onder jonge tieners is dit cijfer 1 op de 10. Ondanks alle rijkdom, zijn we eenzamer dan ooit geworden. Een verdrietige conclusie, die twee enthousiaste kerels niet 1-2-3 kunnen veranderen. Maar…… er is nooit een reden legitiem genoeg om niet je stinkende best te doen om je steentje bij te dragen. Dat doen zij door weer verbinding tussen mensen te leggen door middel van kunst. En dat werkt. Het trof mij zeer dat zij oprecht de wereld een beetje mooier willen maken en daar sta ik helemaal achter.ꞌ

Jan Teeuwisse
Directeur Museum Beelden aan Zee, Den Haag

Wilbert Vollebregt
Directeur Nutsschool Bezuidenhout, Den Haag
ꞌDoor deelname aan het project ꞌSamen Vindenꞌ hebben we samen met KunstVerbind kunnen werken aan meer betrokkenheid van de kinderen bij de buurt waarin ze wonen. Het motto ꞌBekend maakt bemindꞌ geldt hier zeker en de ouderen en de kinderen hebben elkaar op een mooie manier beter leren kennen. Onze leerlingen wonen veelal in de directe omgeving van de school en wij zien onze basisschool als een van de ontmoetingsplekken in de Haagse wijk Bezuidenhout. Aan het einde van het project hebben we ook nog een mooi, zelfgemaakt kunstwerk in de school op kunnen hangen.ꞌ