Vacature Secretaris

Help jij ons mee naar meer verbinding in de wereld?!

Over de stichting
Stichting KunstVerbind is opgericht in november 2017, nadat eerder vanuit enthousiasme een aantal verbindende projecten zijn gedaan onder de naam De Kunstschool. Het is een initiatief van Walter Stamkart en Michel van Achterberg, die elk vanuit hun eigen discipline vormgeven aan projecten om mensen te verbinden door middel van kunst. Walter als trainer/coach en Michel als beeldend kunstenaar. De uitvoering van de projecten wordt ook grotendeels gedaan door de oprichters. Onze verbindende werkwijze zetten wij in bij ouderen en kinderen, buurtbewoners, werknemers in bedrijven en organisaties, bezoekers van evenementen, etc. Uiteindelijk maken de deelnemers een gezamenlijk kunstwerk en leren elkaars wereld zo beter kennen. Sectoren waarin de stichting onder andere actief is, zijn zorg, (gemeentelijk) welzijn, onderwijs, dienstverlening en cultuur.

Bestuur
Het onbezoldigde bestuur bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester). Michel van Achterberg en Walter Stamkart vormen de onbezoldigde directie. De verhouding tussen de twee is vastgelegd in een reglement. In verband met het overlijden van een bestuurslid, het verstrijken van de benoemingstermijn van de voorzitter en de wens van de penningmeester om zijn functie eerder te beëindigen, wordt een voltallig nieuw bestuur aangesteld. Dit past mooi bij de nieuwe fase waar we als stichting in gaan.

Profiel secretaris
De secretaris zorgt voor de verslaglegging en denkt mee met algemene zaken. Onze voorkeur voor deze functie gaat uit naar een vrouw. Alle bestuursleden hebben affiniteit met onze doelstelling, beschikken over een open houding en willen graag mee helpen de stichting verder op te bouwen. Tevens is het gewenst dat alle bestuursleden ervaring hebben in de betreffende functie en beschikken over ervaring en netwerk op het voor de stichting relevante terrein.

Verdere kaders voor de functie zijn:

  • kandidaat heeft de bereidheid om minimaal één termijn (4 jaar) zitting te nemen in het bestuur (onvoorziene omstandigheden daargelaten) en sluit een tweede termijn op voorhand niet uit;
  • De nieuwe voorzitter en de directie benoemen de nieuwe secretaris;
  • De bestuursfuncties zijn onbezoldigd;
  • Het bestuur komt doorgaans vier keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie: kunstverbind.nl

Interesse? Mail je motivatie en CV naar info@kunstverbind.nl. Voor meer informatie kun je bellen met de huidige voorzitter Peter van Lochem, 06-53330839.