Vacature Bestuurslid

Help jij ons mee naar meer verbinding in de wereld?!

Over de stichting
Stichting KunstVerbind is opgericht in november 2017, nadat eerder vanuit enthousiasme een aantal verbindende projecten zijn gedaan onder de naam De Kunstschool. Het is een initiatief van Walter Stamkart en Michel van Achterberg, die elk vanuit hun eigen discipline vormgeven aan projecten om mensen te verbinden door middel van kunst. Walter als trainer/coach en Michel als beeldend kunstenaar. De uitvoering van de projecten wordt ook grotendeels gedaan door de oprichters. Onze verbindende werkwijze zetten wij in bij ouderen en kinderen, buurtbewoners, werknemers in bedrijven en organisaties, bezoekers van evenementen, etc. Uiteindelijk maken de deelnemers een gezamenlijk kunstwerk en leren elkaars wereld zo beter kennen. Sectoren waarin de stichting onder andere actief is, zijn zorg, (gemeentelijk) welzijn, onderwijs, dienstverlening en cultuur.

Bestuur
Het onbezoldigde bestuur bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester). De functies van voorzitter en penningmeester zijn inmiddels ingevuld door respectievelijk Ed van Gelderen en Jan van Egmond. Michel van Achterberg en Walter Stamkart vormen de onbezoldigde directie. De verhouding tussen de twee is vastgelegd in een reglement. Er is sprake van een geheel nieuw en actief betrokken bestuur dat vooral uitgedaagd wordt om actief de stichting verder vorm te geven en uit te bouwen.

Profiel secretaris
De secretaris helpt met name mee met de verdere ontwikkeling van de stichting en doet daarnaast (vier maal per jaar) de verslaglegging van de vergaderingen. Onze voorkeur voor deze functie gaat uit naar een vrouw. Als bestuurslid heb je affiniteit met onze doelstelling, beschik je over een open houding en wil je graag mee helpen de stichting verder op te bouwen. Het is een pré wanneer je ervaring hebt in de betreffende functie en beschikt over ervaring en netwerk op het voor de stichting relevante terrein.

Verdere kaders voor de functie zijn:

  • kandidaat heeft de bereidheid om minimaal één termijn (4 jaar) zitting te nemen in het bestuur (onvoorziene omstandigheden daargelaten) en sluit een tweede termijn op voorhand niet uit;
  • De nieuwe voorzitter en de directie benoemen de nieuwe secretaris;
  • De bestuursfuncties zijn onbezoldigd;
  • Het bestuur komt doorgaans vier keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie: kunstverbind.nl

Interesse? Mail je motivatie en CV naar info@kunstverbind.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Walter Stamkart, 06-44890589.