See English text below

Lopend Buurtje, een project voor de bewoners van Bezuidenhout Zuidwest

Met Lopend Buurtje leert u uw eigen buurt en de andere bewoners nog beter kennen. Samen met uw buren maakt u een kunstwerk dat langzaam groeit. Iedereen kan het en iedereen mag meedoen! Deelname is gratis.

Samen een kunstwerk maken is leuk. Op deze manier leert u uw buren op een andere manier kennen. Op verschillende momenten vinden er activiteiten plaats. Er zijn bijeenkomsten waarin u het kunstwerk maakt, er is een buurtmarkt en een eindfeest. Zo groeit het kunstwerk langzaam.

Samen ontdekken we wat er in de wijk speelt en waar behoefte aan is. Wij en de organisaties uit de wijk helpen daarbij. Voor het beste idee wordt tijdens het spetterende eindfeest de Lopend Buurtje prijs van € 2500,- uitgereikt.

Lopend Buurtje is een project van Stichting KunstVerbind en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. Meld je nu aan!

Lopend Buurtje, a project for the residents of the Bezuidenhout Zuidwest neighborhood

With Lopend Buurtje you will get to know your own neighborhood and other residents better. Together with your neighbors, you will make a work of art that will slowly grow. Everyone can do it! Everyone can take part! And participation is free.

Creating a work of art together is fun, and by doing that you can get to know your neighbors in a different way. At different times, there will also be other activities happening. There are get-togethers when you create your artwork, and there is a neighborhood market and a party to celebrate the end of the project. Through all of this, the work of art will slowly grow.

Together we’ll discover what is happening in the neighborhood and what we might need. We and the organizations in the neighborhood will help with that. And at the fantastic party to celebrate the end of the project, the best idea for the neighborhood will receive the Lopend Buurtje prize of € 2500!

Lopend Buurtje is a project of the Stichting KunstVerbind (the ArtConnection Foundation) and is made possible in part by the City of Den Haag. Sign up now!