See English text below

Lopend Buurtje, een project voor en door de bewoners van Bezuidenhout West.

Met Lopend Buurtje leert u uw eigen buurt en de andere bewoners nog beter kennen. Samen met uw buren maakt u een kunstwerk dat langzaam groeit. Iedereen kan het en iedereen mag meedoen! Deelname is gratis.

De wijk Bezuidenhout West hebben wij in vier buurtjes verdeeld. Op verschillende momenten vinden hier activiteiten plaats. Is uw buurtje aan de beurt dan ontvangt u een flyer waarin wij melden dat wij actief zijn in uw buurtje. Team Lopend Buurtje zorgt gedurende de volgende weken voor begeleiding en verbinding in uw buurt!

Ongeveer een week later ontvangt u een pakketje in de brievenbus en wordt u uitgenodigd mee te doen aan het project. In het pakketje zit het begin van het grote BuurtKunstwerk. In de eerste (online) sessie maakt u dit kunstwerkje samen met een andere buurtbewoner en leert u elkaar en de buurt beter kennen.

Vervolgens ontvangt u een leuk boekje met de uitkomsten van de eerste maaksessies en daarbij de uitnodiging voor de BuurtWandeling. Tijdens deze wandeling leert u weer een buurtbewoner (dezelfde of een andere) beter kennen en werkt u verder aan het kunstwerk. U krijgt ook een lekker bakkie en informatie van onze partners.

Als volgende stap kunt u stemmen op de inzending voor de Lopend Buurtje Prijs, het beste idee om de wijk leuker en mooier te maken. Twee ideeën per buurtje dingen mee voor de Lopend Buurtje Prijs. Tenslotte wordt het grote BuurtKunstwerk onthult.

Aan het eind wanneer alle inzendingen van alle vier uit de buurtjes binnen zijn, zal een jury de winnaar van de Lopend Buurtje Prijs kiezen en deze prijs feestelijk uitreiken!

Wanneer u de flyer van ons ontvangt, weet u dat Lopend Buurtje actief is in uw buurt. Dus houdt uw brievenbus goed in de gaten! Op de pagina Buurtjes  ziet u wanneer uw buurtje aan de beurt is.

Samen ontdekken we wat er in de wijk speelt en waar behoefte aan is. Wij en de organisaties uit de wijk helpen daarbij.

Lopend Buurtje is een project van Stichting KunstVerbind en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag.

Meld u nu aan!


Lopend Buurtje, a project for the residents of the Bezuidenhout Zuidwest neighborhood

With Lopend Buurtje you will get to know your own neighborhood and other the residents better. Together with your neighbors, you will make a work of art that will slowly grow. Everyone can do it! Everyone can take part! And participation is free.

We divided the Bezuidenhout West neighborhood in four “buurtjes”(little neighborhoods). At different times activities will take place the buurtje. When your buurtje has its turn, you will receive a flyer with the announcement that we are active in your buurtje. In the weeks after that, Team Lopend Buurtje will provide guidance and connection in your neighborhood.

About a week after you receiverd the flyer you will recieve a package in your postbox with aninvitation to join the project. The package contains the beginning of a big work of NeigborhoodArt. In the first (online) session that follows you will make a small work of art together with another neighborhood resident and you will get to know each other and the neighborhood better.

After that you will receive a great booklet with the results of the first art creation sessions and the invitation to the NeighborhoodWalk. Again during this walk you will get to know a neighborhood resident better (the same resident as the first time or another one) and you will once again add something to the big work of art. You can also have a nice cup of coffee or tea and you will receive information from our partner organisations.

In the next step you can vote for the submission for the Lopend Buurtje Prize, the best idea to make the neighborhood even nicer and more attractive. Two ideas from every buurtje will compete for the Lopend Buurtje Prize. And finally the big Work of NeigborhoodArt will be revealed.

To finish the project, when all the submissions from the four buurtjes are received, a jury will announce the winner of the Lopend Buurtje Prize and a festive awarding of the prize will follow.

When you receive the flyer from us, you will know that Lopend Buurtje is active in your area. So keep an eye on your postbox! On the page Buurtjes page, you will see when your buurtje has its turn.

Together we will discover what is going on in your neigborhood and what the needs are. We and the partner organisations will help you.

Lopend Buurtje is a project of the Stichting KunstVerbind (the ArtConnection Foundation) and is made possible by the City of Den Haag.

Sign up now!