BuurtKampioenen aan zet

Om verder te groeien als dé parel van Den Haag, heeft KunstVerbind een groep buurtbewoners uit Bezuidenhout West betrokken. Dit zijn de BuurtKampioenen. Stuk voor stuk betrokken en enthousiaste mensen die BZHW mooier en leuker willen maken, uiteraard samen met de wijkvereniging. De komende tijd wordt gefocust op het groen in de wijk (zoals de buurttuin), de wijkhuiskamer, het werven van meer enthousiaste BuurtKampioenen en aanvullende activiteiten in het wijkcentrum.

Stadsdeel Haagse Hout ziet het zitten met de kampioenen, de opstart wordt gefaciliteerd. 6 Maart is er een bezoek aan de buurttuin in de Zusterstraat (ter inspiratie), vanaf eind maart wordt “Zaterdagochtend=Wijkochtend” opgestart en 26 maart wordt er een waterpomp in de buurttuin geïnstalleerd.

De BuurtKampioenen, van links naar rechts: Getachew, Jaap, Walter, Punita, Mimoun (met vuist), Inga (zittend), Wei Wei (met duimen), Michel, Johan en Corrie.

Ook enthousiast en meedoen als BuurtKampioen? Stuur een mail naar info@kunstverbind.nl