Beste BZHW-er, dear BZHW citizin,

Zaterdag 25 september vierden we dat er meer dan 50 nationaliteiten in BZHW wonen. We zijn begonnen aan het kunstwerk, het is alleen nog niet af…..
Saturday 25 September we celebrated the more than 50 different nationalities in BZHW. We started a work of art, but it isn’t finished yet……

Het kunstwerk staat nu in de wijkhuiskamer aan het Jan van Riebeekplein, wachtend om afgemaakt te worden (zie foto’s hieronder). Dit kan heel simpel door het schrijven van het woord Thuis in je eigen taal en het plakken van een sticker. Instructies hangen erbij.
The work of art is in the wijkhuiskamer (neighborhoodroom) at the Jan van Riebeekplein, waiting to be finished (see photo’s below). This can be done real simpel by writing Home in your own language and to stick a sticker. Instructions are there.

Kom naar de Wijkhuiskamer! Het kunstwerk heeft nog zeker 30 talen nodig om écht af te zijn. We streven naar álle talen uit de wijk!
Come to the wijkhuiskamer (neighborhoodroom)? The work of art needs another 30 languages to be truly finished. We’re aiming at all languages of the neighborhood!

Sluitingsdatum: vrijdag 15 oktober. Closing date: Friday 15 October.

NB: de openingstijden van het wijkcentrum zijn maandag – donderdag 9 – 17 uur en vrijdag van 12 – 17 uur.
NB: the openingshours of the neighborhood centre are: Monday – Thursday 9 – 17  and Friday 12 – 17.