RATTEN!?

Lopend Buurtje was in de wijk voor de eerste BuurtWandeling. Het hoorde over koffieshops, bomen, café’s en allemaal andere dingen om de wijk nog leuker en mooier te maken. Een dame vond de mensen in Bezuidenhout West de leukste van heel Den Haag. Een andere dame mistte wel bomen, als tegenwicht voor de hoge flats. Jongeren spraken uit dat ze graag een koffieshop in de buurt zouden willen.

Veel mensen willen graag wat meer saamhorigheid in de wijk. En…..velen spraken over de ratten, sommige zo groot als een kleine hond! Wanneer er geen brood op straat zou liggen, zou dit het probleem oplossen. De wensen en oplossingen zijn allemaal genoteerd en verwerkt in het BuurtKunstwerk.

Lopend Buurtje was in the neighborhood to do the first NeighborhoodWalk. It heard about coffeeshops, trees, cafés and lots of other things to make the neighborhood nicer and more beautiful. A lady liked the people in BZHW most of all people in The Hague! Another lady missed trees, as compensation for the high-rise buildings. Young people really liked to have a coffeeshop around.

Many people want to have more togetherness in the neighborhood. And…many complained about the rats, some as big as a little dog! Less bread on the streets would solve this problem. All wishes and sollutions are noted and have become part of the piece of NeighborhoodArt.