Lopend Tuintje

Zaterdag 27 maart werd de modeltuin ingericht door de altijd ijverige wijkvereniging. Lopend Buurtje was erbij om mensen te verleiden. Ook was er ruimte voor leuke gesprekken met buurtbewoners. Zo kwam Lopend Buurtje erachter dat ‘in het puin spelen’ een bekende uitspraak is voor oudere buurtbewoners!

Saturday 27 March a modelgarden was decorated by the allways diligent neigborhood union. Lopend Buurtje was there to attract people. Also there was time to have nice conversations with neighborhood residents. Lopend Buurtje found out that ‘playing in the rubble’ is a well known saying for the older neigborhood residents!