Samen Vinden Cato Cardia 2019

Terug naar projecten

Dit project ‘Samen Vinden’ was een samenwerking met Cato (nu WZH) en Cardia en de scholen De Springplank, de JF Kennedyschool en Nutsschool Bezuidenhout. Het is mede mogelijk gemaakt door steun van de Haella Stichting en Fundatie Van Den Santheuvel Sobbe. Ouderen en kinderen uit de wijken Escamp, Mariahoeve en Bezuidenhout in Den Haag hebben samen kunst gemaakt. Het project kende twee primeurs: de eerste samenwerking met een school uit het speciaal onderwijs (De Springplank) en een tweede samenwerking met partijen waar al eerder mee was samengewerkt: Nutsschool en Cato Bezuidenhout. Het project heeft weer veel hartverwarmende momenten, mooie ontmoetingen en veel plezier opgeleverd!

Er is tevens een filmpje gemaakt:   https://www.youtube.com/watch?v=-8LBkSFX-Dk