Samen in de Wijk


Terug naar projecten

In samenwerking met Get Oud, Kinderopvang 2Samen en Bibliotheek Den Haag is in twee groepen gewerkt aan meer verbinding tussen jong en oud. Het kunstwerk is op 19 februari 2019 officieel onthuld in bibliotheek Loosduinen. Het project is een pilot en er zal worden bekeken of het op meerdere locaties in Den Haag een vervolg krijgt.