Lopend Buurtje Bezuidenhout West

Lopend Buurtje was een project voor en door de bewoners van Bezuidenhout West. Gedurende 2020 en 2021 leerden de buurtbewoners hun eigen buurt en de andere bewoners nog beter kennen door samen een groeiend BuurtKunstwerk te maken. En buurtbewoners werden uitgenodigd mee te denken hoe ze hun wijk mooier en leuker kunnen maken. KunstVerbind werkte hierbij samen met onder andere VoorWelzijn (nu WijkZ), Haagwonen, stadsdeel Haagse Hout en uiteraard de wijkvereniging. Met deze partners zijn tevens verbindende workshops gedaan.

Aanvankelijk leek corona roet in het eten te gooien. Echter KunstVerbind vond een laagdrempelige en veilige manier om buurtbewoners toch te betrekken. Met groene karretjes, vlaggen, rode broeken en groene shirts werd de wijk ingetrokken, werden buurtbewoners ter plekke aangesproken en werd ook er bij mensen aangebeld. Dit werkte en mensen konden samen werken aan een kunstwerk en zodoende ook hun wensen en oplossingen voor de wijk kenbaar maken. Deze kregen een plek in de kunstwerken.

Wensen en oplossingen waren onder andere: meer zinvolle besteding voor jongeren, meer contact tussen buurtbewoners, minder eenzaamheid, een buurttuin, samen zwerfafval opruimen, to have communication in English, kleine tuintjes voor de huizen en meer activiteiten voor mensen van alle leeftijden in het wijkcentrum.

Tijdens het project Lopend Buurtje is ook een groep buurtbewoners gemobiliseerd die concreet aan de slag is gegaan met de wensen en oplossingen. Dit zijn de BuurtKampioenen.

Tevens vond er de stemming en uitreiking van de Lopend Buurtje Prijs plaats voor de beste oplossing om de wijk mooier te maken. Dit werd een pomp in de buurttuin. Ook zijn er speciale workshops gedaan tijdens de buitenspeeldag, waarbij ouders en kinderen elkaar anders hebben leren kennen door het samen maken van een kunstwerk.

In totaal zijn er vier kunstwerken gemaakt (en feestelijk onthuld) en geplaatst op de zijgevel in de binnentuin van de Laurens Reaalstraat aan de Jan van Riebeekstraat. Tevens is er het MultiCulti evenement geweest: een oproep aan de ruim 70 nationaliteiten uit de wijk om in hun eigen taal het woord Thuis op een kunstwerk te schrijven. Dit kunstwerk vindt u op de gevel bij de hoek Jan Pietersz Coenstraat en de Francois Valentijnstraat. Beide kunstwerken zijn met sponsoring van NV Schade tot stand gekomen.

Lopend Buurtje is een project van Stichting KunstVerbind en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag.

Geef een reactie