Start van twee (van de vijf) kunstprojecten ‘Samen Vinden’

Montessorischool Houtwijk + Florence woonzorgcentrum Houthaghe + ouderen uit de wijk.

Nutschool Voorburg + Florence woonzorgcentrum Adegeest + ouderen uit de wijk.