Stichting KunstVerbind heeft als doel het verbinden van groepen mensen door middel van kunst. Dit doet het door aansprekende en creatieve projecten. Doelgroepen zijn onder andere ouderen, kinderen, mensen in achterstandssituaties, statushouders, vluchtelingen en buurtbewoners.

Op de juiste besteding van de inkomsten wordt toegezien door een onafhankelijk bestuur. De dagelijkse leiding en uitvoerende werkzaamheden worden gedaan door de oprichters/onbezoldigde directie Michel van Achterberg en Walter Stamkart. De stichting ontvangt geen structurele subsidies en werkt samen met vrijwilligers.

Uw donatie is zeer welkom en zal worden gebruikt voor:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe projecten
  • Het voldoen van noodzakelijke structurele kosten zoals huur, telefoon en internet
  • Indien u dat wenst het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke projecten (neem hiervoor contact op via info@kunstverbind.nl)

Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.

Samen kunnen we de wereld een stukje mooier maken met meer verbinding en welzijn. Doe nu uw donatie! Dank u wel namens al onze deelnemers!

Terug naar Doneren